El Consell Comarcal incrementa 50.000 euros la partida d'ajuts de serveis socials

2020-05-27 15:00

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’aquest dimarts 26 de maig ha aprovat una proposta de modificació de crèdit del pressupost per tal d’incrementar 50.000 euros la partida d’ajuts de serveis socials que fins ara estava dotada de 150.000 euros. Aquesta partida s’ha utilitzat per donar cobertura a les necessitats més bàsiques d’aquelles persones en risc de vulnerabilitat que arriben al servei de l’àrea de Benestar Social. El canvi pressupostari es finançarà amb romanent de tresoreria per a despeses generals pel mateix import.

L’equip de Serveis Socials presta serveis a tota la comarca excepte Figueres, que té una Àrea Bàsica de Serveis Social pròpia. Fins a 24 d’abril s’han atès 2.335 persones (no inclou dades d’atenció als municipis de Roses i l’Escala), el que representa un 148% més respecte a el mateix període de l’any anterior i s’han beneficiat de les ajudes d’urgència social 435 persones (un increment del 210% respecte a el mateix període de l’any anterior).

Per tal d’agilitzar l’atorgament de la prestació d’urgència social, l’àrea de Benestar Social ha reestructurat el circuit de concessió d’ajuts agilitzant els tràmits interns entre el departament de comptabilitat i serveis socials. Del 10 de març i fins al 24 d’abril s’han executat 33.449,73 euros per aquest concepte, el que representa un increment d’un 12,5%.

El Centre de Distribució d’Aliments de Figueres (que atén a tots els municipis de l’àrea bàsica de Serveis Socials exceptuant els que compten amb un recurs propi com Llançà, Portbou, Castelló d’Empúries, Cadaqués, Roses, L’Escala i La Jonquera) ha atès, del 16 de març al 24 d’abril, un total de 409 persones havent registrat 97 noves altes. El còmput global d’atesos representa un 200,7% de la dada corresponent a l’any 2018.

La crisi econòmica derivada de la sanitària també afecta la capacitat de les famílies de fer front al pagament dels subministraments bàsics. En aquest sentit, les empreses comuniquen els casos detectats que els professionals de l’àrea passen a valorar. Han augmentat un 66% les noves famílies amb impagaments.