El Consell Comarcal impulsa la creació de la Comissió de Desenvolupament i Promoció

2010-10-31 09:30

S'ha constituït la Comissió de Desenvolupament i Promoció Integral de la Comarca. L’acte ha comptat amb la participació d’una cinquantena de persones, representants dels ajuntaments de l’Alt Empordà i de diversos sectors del món socioeconòmic i cultural de la comarca (consells reguladors, consorcis municipals, organitzacions empresarials i del sector turístic, associacions de comerciants, museus i entitats de crèdit, entre altres).

La presidenta del Consell Comarcal, Consol Cantenys, ha explicat als assistents els objectius d’aquest nou ens que té la finalitat “d’assegurar que els principals responsables polítics, així com tots els operadors turístics i econòmics de la comarca puguin participar en el debat de les estratègies de futur i que les propostes que es plantegin siguin degudament consensuades amb els principals sectors empresarials i altres òrgans decisoris de caràcter públic, privat o gremial”.

Per aquest motiu des del Consell es va considerar indispensable plantejar “la creació d’un organisme que englobi alcaldes i els principals operadors de rellevància en el turisme, en el comerç, l’hostaleria, en el món empresarial i en el sector financer, així com aquells altres que tinguin rellevància en el camp públic o privat i que puguin aportar idees en el desenvolupament i promoció de la comarca”.

El funcionament de la Comissió de Desenvolupament i Promoció Integral de la comarca es farà a través de sessions trimestrals de presa de decisions i a través de taules de treball intersectorial, que es reuniran periòdicament en funció dels seus objectius, on s’elaboraran propostes consensuades a tractar en la comissió i on es farà participar, en funció de la matèria, a agents econòmics i turístics que puguin desenvolupar programes de treball. L’execució dels acords presos en la comissió seran executats pel propi Consell Comarcal de l’Alt Empordà.