El Consell Comarcal i Sant Pere Pescador iniciaran la recollida de residus comercials porta a porta el dia 1 de juliol

2020-06-17 10:00

A partir del dia 1 de juliol s'iniciarà la recollida porta a porta de la fracció orgànica a tots els establiments generadors de residus orgànics de Sant Pere Pescador. 

Aquesta recollida s'havia d'iniciar al mes de maig, però amb motiu de la pandèmia la Covid-19 s'ha endarrerit la posada en marxa. L'objectiu d'aquest nou servei és augmentar la recollida selectiva en el municipi, incentivant als establiments comercials a separar la fracció orgànica. Amb aquest servei Sant Pere Pescador pretén reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i reduir el cost de la gestió de residus.

L'aposta per la potenciació de la recollida de residus comercials és clau en els municipis costaners i amb una alta estacionalitat. En aquest municipi la generació de residus comercials s'estima que suposa el 60% del total de residus generats al municipi. Amb aquests canvis es preveu que Sant Pere Pescador pugui arribar al 50% de residus reciclats tal com marquen els objectius de la Unió Europea en matèria de residus.

Lligat a l'inici d'aquest nou servei, el Consell Comarcal i l'ajuntament han iniciat una campanya per incentivar el consum sostenible al municipi amb el nom "L'economia circular és un valor afegit". Amb aquesta campanya es pretén aconseguir que els ciutadans apostin per l'economia circular i al consum local sostenible. Després d'uns mesos tan difícils pels comerciants, s'aposta per la sostenibilitat per aconseguir un teixit comercial més ben preparat i competitiu.

Des del passat dilluns 15 de juny dues educadores visiten tots els establiments del municipi i els entreguen un calendari de les recollides, bosses compostables per a la disposició dels residus, els cubells i els informen del funcionament del servei.

El Consell Comarcal treballa amb la potenciació de la recollida de residus comercials com un dels punts importants per aconseguir una gestió més sostenible dels residus.