El Consell Comarcal gestionarà aquest curs el transport escolar de gairebé 2.500 alumnes

2019-09-12 18:00

Els joves de la comarca han començat, aquest 12 de setembre, el nou curs escolar. A l’Alt Empordà hi ha 65 centres públics d’educació infantil i primària, un centre d’educació especial i 14 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional. En tots ells, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de transport escolar i en un nombre important de centres el servei de menjador.

La consellera d’ensenyament Júlia Gil explica que l’ens comarcal ha treballat intensament en preparar l’operació de tornada a l’escola i adaptar els serveis que presta a la demanda. Gil també destaca del paper rellevant dels ajuntaments de la comarca fent extensives les inquietuds dels seus habitants, alhora que emfatitza la voluntat de l’àrea de posar-se a disposició de tots els alcaldes i alcaldesses, doncs «l’escola és cohesionadora i, sobretot en els pobles, un dels grans pilars de la vida social del municipi».

Aquest curs hi ha en servei una flota d’una setantena de vehicles que pertanyen a una desena d’empreses de transport i que realitzen un total de 70 itineraris. El Consell Comarcal assegura una plaça a aquells alumnes d’escolarització obligatòria i, si es dona el cas que sobren places lliures en els vehicles, s’ofereixen a la resta d’alumnes.

La consellera posa en valor la tasca diària dels acompanyants escolars, perquè la porta de l’autobús és l’entrada diària al sistema escolar per més de 2.000 alumnes altempordanesos. No només s’ha format a aquests acompanyants ‑uns cinquanta‑ per complir la normativa, sinó que també se’ls ha fet un petit curs de resolució de conflictes: «el transport és un altre espai d’interrelació dels joves, per això ens prenem seriosament aquest servei».

Pel que fa al servei de menjador obligatori, a falta del tancament definitiu de les dades, a dia d’avui el nombre de sol·licituds de beques de menjador és de més de 2.000. Totes elles es concedeixen per raons socials i són revisades pels tècnics de l’àrea per tal de determinar si compleixen amb els barems establerts pel departament d'Ensenyament. Donat que en cada sol·licitud pot constar més d’un alumne del nucli familiar s’acabaran atorgant unes 3.000 beques menjador.

El Consell Comarcal ha assumit per al curs 2019-20 la gestió de 41 menjadors, el que representa més de la meitat dels menjadors escolars de l’Alt Empordà. La resta són gestionats per les AMPAS (27) o bé directament pels ajuntaments (4).

Pel que fa al finançament, les dades provisionals indiquen que aquest curs el Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestionarà 2.538.415 euros en el servei de transport escolar i 1.174.817 euros per a beques menjador. Tots aquests diners són transferits pel departament d'Ensenyament de la Generalitat.