El Consell Comarcal endega un pla de promoció del cooperativisme

2010-09-01 13:28

El Consell Comarcal ha aprovat tres convenis de col·laboració amb la Federació de Societats Laborals de Catalunya, amb l’Escola de Cooperativisme Aposta i amb l’empresa Ara Coop amb l’objectiu d’impulsar un pla de promoció de l’economia cooperativa a l’Alt Empordà.

Aquest pla es concreta amb un conjunt d’actuacions que es van iniciar la primavera passada amb la presentació als diferents sectors econòmics interessats dels diversos serveis i recursos que les administracions posen al seu abast a l’hora d’endegar una cooperativa. També s’han organitzat seminaris per explicar les característiques i prestacions d’una societat laboral d’aquest tipus i mensualment s’ofereix un servei d’assessorament gratuït als interessats.

El conveni amb la Federació de Societats Laborals de Catalunya es concreta amb la realització de cursos de formació relacionats per aconseguir accions de millora i professionalització tant per a les societats laborals de la comarca com per al personal tècnic adscrita a les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments i el Consell, les assessories i gestories de la comarca i tots aquells emprenedors que vulguin crear una societat d’aquestes característiques.

Pels que fa als altres convenis aprovats, es tracta d’implicar les dues entitats en tasques d’assessorament per identificar les mancances i necessitats del sector, a banda d’impartir sessions de formació i consultoria tècnica. El pla, que s’anirà executant en els propers mesos, inclou també la difusió del model d’economia cooperativa entre els institut de secundària i crear un punt de trobada en xarxa.