El Consell Comarcal aprova un pressupost per al 2012 de més de 19,6 MEUR

2011-12-21 12:00

El ple extraordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat ahir a la tarda, va aprovar de forma inicial el pressupost per al 2012 que puja a 19.671.043,45 euros (l’exercici anterior era de 18.780.623,57 euros). En el mateix dictamen hi estava inclosa l’aprovació de tota la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions.

Les dues partides més importants del capítol d’ingressos del pressupost comarcal són les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que sumen 10.551.569,17 euros. A continuació hi ha la partida de taxes (7.378.829 euros), seguida de les transferències de capital (1.674.323,61 euros), és a dir subvencions d’altres institucions.

Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (12.536.057,15 euros) i les despeses de personal (3.908.496,27 euros) són els capítols més importants i que representen una rebaixa en relació a l’exercici anterior. Les inversions (1.886.323,61 euros) que es realitzaran fan referència bàsicament a la construcció del Centre de gestió de la xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà que està finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU) i dels grups comarcals del PSC i PP i l’abstenció d’ERC i ICV.