El Consell Comarcal aprova un pressupost de 20,89 MEUR

2009-12-16 17:58

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat de forma inicial el pressupost per al 2010 que puja a 20.895.980,46 euros (l’exercici anterior era de 19.921.524,96 euros), el que suposa un increment del 4,89%. En el mateix dictamen hi estava inclosa l’aprovació de tota la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions.

Les dues partides més importants del capítol d’ingressos del pressupost comarcal són les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que sumen 11.666.305,55 euros. A continuació hi ha la partida de taxes (6.915.494,91 euros), seguida de les transferències de capital (117.180), les previsions d’ingressos patrimonials (425.000 euros), i els passius financers (1.770.000 euros).

Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (14.119.174,55 euros) i les despeses de personal (3.866.861,12 euros) són els capítols més importants. Les inversions que es realitzaran directament pels fons econòmics del Consell Comarcal pugen a 1.887.180 euros i inclouen l’adquisició de la Casa Nouvilas (1.600.000 euros), la restauració dels jardins de la seu de la institució (70.000 euros), la senyalització de les rutes de l’exili (117.180) i l’adquisició de nous equipaments informàtics (100.000 euros).

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC), d’ICV i PP i l’abstenció d’ERC.