El Consell Comarcal aprova per unanimitat la moció del món local en defensa de l'acollida de les persones refugiades

2016-07-29 11:00

El ple de Consell de l'Alt Empordà ha aprovat per unanimitat la moció del món local en defensa de l'acollida de les persones refugiades. En aquest sentit l'administració comarcal es declara com a ens local compromès amb les persones refugiades i reclama més implicació en les accions d'acollida. L'acord també implica treballar en la sensibilització i el compromís de la població de l'Alt Empordà per garantir la integració de les persones refugiades i crear els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i la discriminació i promoure la cohesió social.

L'acord també exigeix que “el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç”. També es reclama “a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades i que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional”.

L'acord del Consell Comarcal demana que “es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata”. També denuncia “l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva”. 

Des de l'administració comarcal també es reclama “assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis catalans on aquestes persones s’estableixin”.

Finalment es manifesta “el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració, a continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil, així com a col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”.

Lloc de cerca