El Consell Comarcal aprova les ordenances per al 2011

2010-11-12 19:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat la modificació i supressió de diverses ordenances fiscals de la corporació i l’ordenació i l’establiment d’algunes de noves. Es tracta, bàsicament, d’unes ordenances de contenció on es mantenen preus en alguns casos, s’apliquen les repercussions de l’IVA i de l’increment de l’IPC en altres o bé s’actualitzen alguns costos en la prestació del servei.

Entre altres canvis, ha quedat anul·lada l’ordenança referida a la gestió i recaptació de tributs municipals perquè el servei ha estat transferit a la Diputació de Girona i desapareix l’ordenança relativa al servei de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers en empreses o usuaris privats.

La taxa per a la prestació del servei comarcal del tractament de residus sòlids urbans a l’abocador controlat de l’Alt Empordà passa, per als ajuntaments, de 39,24 euros a 42,79 per tona, a causa de l’augment de l’IPC, l’increment del cànon al concessionari i la repercussió del cost de diverses millores (motor de cogeneració, deixalleria i nou personal tècnics, entre altres). Per als usuaris particulars, la taxa passa de 58.80 a 64.23 euros per tona.

S’incorporen les taxes pel cobrament de l’expedició de carnets juvenils i d’alberguistes, l’actualització de les inspeccions realitzades pels serveis tècnics, els honoraris per la redacció de determinats projectes, el preu per la utilització de la sala d’actes fora de l’horari habitual d’obertura de les oficines del Consell i el preu per l’emissió d’informes des de les àrees de Cultura i Turisme.

Finalment, es crea una taxa per a la prestació als municipis del servei d’assistència de secretaria-intervenció per a tots els ajuntaments que requereixin aquest servei d’assessorament. I es va aprovar una nova ordenança, en aquest cas reguladora de la taxa pel servei de supervisió i control del contracte de recollida de la fracció resta.