El Consell Comarcal aplica mesures per evitar la propagació i contagi del coronavirus

2020-03-13 18:00

En el context de les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha fet una relació de serveis afectats i ha pres mesures amb l’objectiu de garantir la prestació de serveis bàsics i el benestar dels mateixos treballadors de l’ens.

Les mesures s’adaptaran a la situació i indicacions que es donin en cada moment.  A 13 de març de 2020 les mesures de caràcter extern son, en resum, les següents:

L’àrea de Medi Ambient deixarà de fer el seguiment del compostatge casolà a domicili i resoldrà tots els dubtes que tinguin els usuaris via telefònica. La recollida d’escombraries es seguirà realitzant, fent un seguiment exhaustiu a les dades de generació per adaptar el servei a les necessitats de cada moment. El Centre de Tractament de Residus garanteix el control d’entrada les 24 hores i el funcionament de les plantes.

L’àrea de Benestar Social limitarà les entrevistes presencials a les mínimes imprescindibles garantint la realització de tots aquells tràmits i ajuts d’urgència. Les visites a domicili s’anul·laran valorant cada cas i prenent mesures alternatives. Pel que fa al servei d’habitatge se suspèn l’atenció presencial garantint l’atenció telefònica i telemàtica. Totes les convocatòries d’ajut queden en suspens per evitar l’atenció presencial garantint l’atenció de totes aquelles situacions de vulnerabilitat.

L’àrea de Joventut i Esports ha suspès tota l’activitat ordinària i serveis així com totes les activitats programades com el curs de manipuladors d’aliments i la sortida cultural al teatre. L’Oficina de consum prestarà servei d’atenció via telefònica i telemàtica i l’àrea d’ensenyament i cultura ha anul·lat el transport escolar i el servei de menjador. Promoció econòmica deixa en suspens el servei del Club de Feina i l’atenció que es fora de la seu.

A partir de dilluns, i en funció de les necessitats de cada àrea i prèvia autorització dels seus caps, es flexibilitzarà l’horari laboral del personal de 7.30h a 17h. I s’autoritzarà la modalitat de treball no presencial (de forma parcial o total) en aquelles circumstàncies que així ho permetin o siguin recomanables.

La persona responsable de Protecció Civil del Consell Comarcal ha comunicat als Ajuntaments tots els protocols que han de seguir i presidència està a la disposició dels alcaldes de la comarca i els informa telemàticament de totes les novetats i indicacions que vagi arribant.