El Comissionat per a la Transformació Ferroviària exposa l’estat dels projectes impulsats

2024-06-10 18:00

El passat dissabte 8 de juny es va reunir per segona vegada el Consell del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, òrgan consultiu de l'Ajuntament de Figueres per al seguiment dels projectes d'infraestructures pendents d'executar a la ciutat. L'Alcalde Jordi Masquef i el Comissionat, l'ex-Alcalde Joan Armangué, van informar tots els membres del Consell que en els darrers mesos s'ha pogut garantir que tots els projectes d'infraestructures viàries i ferroviàries segueixen avançant a bon ritme.

A banda dels projectes que són responsabilitat de l'Estat o la Generalitat, a la sessió del Comissionat es va poder exposar amb detall l'Avantprojecte de la Ronda Nord, una infraestructura imprescindible per millorar la mobilitat i reduir el trànsit del centre de la ciutat. L'Ajuntament està tramitant actualment un Pla Especial per possibilitar l'execució en fases de les obres, i es preveu que l'any vinent es pugui aprovar el projecte executiu de la primera fase (entre la N-260 i l'Aigüeta). Això permetria començar les obres a l'inici de l'any 2026, amb un pressupost de 6 milions d'euros.

La trobada del Comissionat va finalitzar amb una presentació del Dr. Javier Martín Uceda del seu estudi "Transformacions urbanes en l'horitzó 2030", un document de caràcter estratègic que pretén agrupar i coordinar tots els projectes de transformació que s'han d'implantar a la ciutat.

Des d'aquest mes de juny formen part del Consell del Comissionat per a la Transformació Ferroviària el Dr. Josep Maria Aguirre, expert en Dret administratiu i actual Secretari General del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; i la Sra. Sònia Palomeras Giralt, Responsable de Comunicació i Màrqueting de l'empresa gestora de la línia ferroviària transfronterera entre Figueres i Perpinyà, LFP.