El Col·legi d’Advocats de Girona dóna suport al nou 9-N

2014-10-27 13:00

La Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Girona (ICAG) ha acordat manifestar el seu suport a la celebració del nou 9-N, en virtut de la qual es convoca a la ciutadania de Catalunya a un procés participatiu no vinculant el dia 9 de novembre, amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre la configuració del seu futur polític com a poble.   

L’ICAG recorda que, en virtut de l’article 122 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat té competències exclusives sobre consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana i destaca que “si bé és cert que el procés participatiu no té valor jurídic per si mateix, el seu resultat permetrà a la Generalitat exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspongui”.

Per al Col·legi d’Advocats de Girona, davant la impugnació per part del govern espanyol de la consulta popular no referendària, el procés de participació al qual ha estat cridat la ciutadania és el mecanisme adequat per conèixer la voluntat social del poble català, ja que és “una expressió de l’exercici dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió i a la participació ciutadana en els assumptes públics”. Els avantatges de la democràcia depenen, justament, de l’existència d’aquests mecanismes, considera el Col·legi d’Advocats gironí, que afegeix que “les lleis, siguin del rang que sigui, han de ser promulgades, derogades o modificades d’acord amb les necessitats de la voluntat popular, expressada de manera democràtica, lliure i pacífica”.

En aquest sentit el Col·legi d’Advocats de Girona recorda que “en una societat democràtica no és la llei la que determina la voluntat dels ciutadans sinó que és aquesta la que crea i modifica la legalitat, sempre que s’expressi d’una manera majoritària, democràtica i pacífica”.

Per  tot això, la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Girona demana “que es treballi dins del marc de respecte als drets fonamentals, tan individuals com col·lectius com a poble, per tal que la societat pugui avançar lliurement en el desenvolupament del que expressin les urnes, amb la fermesa, el seny i el profund sentit democràtic que sempre ens ha caracteritzat”.