El càncer va ser la causa principal de mortalitat a la FSE l'any 2021

2022-09-23 10:00

 L’any 2021, va haver-hi 731 defuncions registrades a la Fundació Salut Empordà (FSE). Això suposa un increment del 5,02 % respecte a l’any 2020 i un 7,5 % més que l’any 2019. Segons les dades sobre mortalitat recollides de l’activitat dels tres centres que gestiona la FSE (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l’Escala) i analitzades per INDIKA Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, el 33,9 % de les defuncions del 2021 van estar vinculades a algun tipus de càncer. La segona causa amb un registre de mortalitat més elevat va ser la de les malalties del sistema circulatori (18,1 %), seguida de la mortalitat associada a la COVID-19 en el 15,3 % dels casos.

El càncer representa el 38,8 % de morts en homes i el 27,7 % en dones, mentre que les malalties del sistema circulatori suposen el 14 % de defuncions en homes i el 23,1 % en dones. La COVID-19 va ser causa de defunció en el 16,7 % en homes i el 13,6 % en dones.

El nombre de morts per setmana va variar al llarg de l’any, essent el gener el mes de major mortalitat. La mitjana d’edat setmanal de les defuncions va tendir lleugerament a disminuir al llarg de l’any, passant d’una mitjana aproximada de 83 anys al gener fins a una de 79 anys al desembre. 

Les persones més fràgils i vulnerables que, en la majoria de casos formen part del col·lectiu d’edat més avançada, han estat les que han patit més l’impacte de la COVID-19. Els excessos de mortalitat en general van mostrar una elevada correspondència amb l’evolució de les taxes d’incidència de la COVID-19.

De mortalitat general del 2021, destacar que es van registrar 3 casos de defuncions en menors de 40 anys, 2 d’ells infantils menors d’1 any.

L’elaboració d’informació INDIKA està inclosa dins del Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.