El Patronat de la Fundació Tutelar aprova un nou Pla Estratègic

2012-01-19 12:00

El Patronat de la Fundació Tutelar de l’Empordà ha aprovat el nou pla estratègic que haurà de menar l’entitat al llarg del trienni 2012-2014. La reunió que es celebra anualment per a tancar l’exercici, ha servit també per la renovació dels estatuts i per a ratificar els nous patrons nomenats en el decurs de l’any.

El nou pla s’estructura a través de cinc grans eixos que han de servir per consolidar una estructura sòlida i preparada per aconseguir l’excel·lència en la qualitat del servei i en funció al nombre d’usuaris. Per altra banda es pretén ampliar en la difusió i el  coneixement extern de la Fundació i continuar la informació als professionals del territori en l’àmbit de la incapacitació i tutela. Finalment es treballarà per tal de disposar de recursos econòmics estables i per a obtenir captació  del voluntariat qualificat.

A la reunió, celebrada a la seu social ubicada a l’edifici del Consell Comarcal, es va valorar positivament el resultat de l’anterior pla, de forma especial pel que fa al col·lectiu de la gent gran. La Fundació, que té com a finalitat la tutela de persones de les comarques de l’Empordà que hagin estat declarades incapacitades judicialment, va néixer el 2002 per donar cobertura al sector de la disminució psíquica, però des de 2010, detectada la necessitat, va ampliar els objectius cap a la gent gran; a la reunió es va constatar pel nombre de nous tutelats, que el treball fet en aquest camp pel pla estratègic comença a donar els seus fruits.
També es va decidir continuar amb les jornades de formació relacionades amb l’objectiu fundacional, que es celebren anualment.

En uns altres punts, el Patronat va procedir a l’aprovació de la reforma dels estatuts per tal d’adequar-los a la normativa vigent, i així mateix va ratificar els nous patrons que havien estat nomenats amb anterioritat. D’aquesta forma el patronat queda configurat per les persones següents: President: Pere Cabrafiga Cristina; Vicepresident: Santi Vila Vicente; Secretària: M. Rosa Guixé Valls. I com a vocals: Isabel Artigas de Quadras, Narcís Bardalet Viñals, Martí Carreras Ginjaume, Mercè Coll Castelló, Josep Fernàndez Menchón, Albert Ollé Sangenís, Joan Mª Roig i Josep M. Valent Ferrer.