El Ministeri de Medi Ambient modernitzarà el reg a la Muga i Albons

2010-06-08 09:08

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través de SEIASA del Nordest, amb la Conselleria d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat i les Comunitats de Regants d'Albons i de La Muga, han firmat dos convenis de col·laboració per a la modernització de la seva zona de regadiu. Les actuacions previstes beneficiran a 1.950 regants. Les obres de millora i consolidació superen els 10 milions d'euros de pressupost.