El Govern figuerenc prepara un avanç de tancament del pressupost a finals de juny

2010-06-15 08:53

El Govern municipal efectuarà un avanç de tancament de l’exercici comptable de l’any 2010, a data de 30 de juny, amb l’objectiu de tenir un coneixement de l’estat econòmic de totes les partides pressupostàries.

Des de l’Ajuntament s’afronta aquesta mesura com un exercici per conèixer el punt en què es troba l’administració local en aquest moment. Una radiografia necessària després de la nova distribució de responsabilitats arrel del nou pacte de Govern, així com per continuar amb el rigor i la contenció pressupostària municipal.