El Govern aprova les Zones de Desenvolupament Prioritari per a l'energia eòlica a Catalunya

2010-06-02 08:31

El Govern de la Generalitat ha aprovat les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a l’energia eòlica, a les quals se circumscriurà la instal·lació de parcs eòlics –és a dir, instal·lacions de més de 10 MW o més de 5 molins– de manera que s’harmonitzi el desenvolupament d’aquesta energia renovable amb la preservació ambiental i paisatgística de l’entorn. La delimitació d’aquestes àrees, en compliment del Decret d’energia eòlica i fotovoltaica en vigor des del passat setembre, és el pas previ a la convocatòria del concurs corresponent per a l’adjudicació de les ZDP, que s’obrirà els propers dies.

Les set ZDP que s’han aprovat avui reuneixen els requisits de disposar de vent suficient, estar situades en sòl que presenta viabilitat des del punt de vista ambiental, urbanístic i paisatgístic, i també disposar d’evacuació de la producció a la xarxa elèctrica. En total, les zones aprovades sumen una potència total de 769 MW i s’ubiquen en 37 municipis de 10 comarques.

A l'Alt Empordà inclou els municipis d'Agullana, Capmany, Cantallops, Darnius, Espolla, la Jonquera, Masarac, i Sant Climent Sescebes que generaran 180 megawatts.

L’aprovació de les ZDP suposa un pas més en la simplificació de la tramitació administrativa dels parcs eòlics. D’una banda, cada ZDP ja disposa de la idoneïtat per acollir aquest tipus d’instal·lacions, fet que redueix la quantitat de documents necessaris durant la tramitació i elimina duplicitats. De l’altra, la Direcció General d’Energia i Mines esdevindrà l’interlocutor únic al qual els promotors podran adreçar-se per dur a terme la totalitat dels tràmits propis d’aquest tipus de projectes (és a dir, els tràmits energètics, ambientals i urbanístics).

Un cop s’hagi obert el concurs, els promotors podran presentar els seus projectes, que seran avaluats per una comissió de la Generalitat i de les corporacions locals implicades en cada ZDP. Els projectes més ben valorats seran els que finalment s’instal·laran a cada zona.

La posada en marxa d’aquestes ZDP contribuirà al compliment de l’objectiu previst al Pla de l’Energia 2006-2015, que estableix que el 2015 la potència eòlica que hi ha d’haver instal·lada a Catalunya ha de ser de 3.500 MW. Actualment hi ha 775 MW en servei, 196 MW en construcció i 928 MW amb autorització administrativa.