El Govern aprova el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt Empordà

2010-11-23 14:30

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. La finalitat del Pla especial és donar continuïtat i millorar la conservació i la gestió d’aquest espai natural emblemàtic. En concret, el Pla especial posa en relleu la conservació d’aquells elements naturals més excepcionals de la zona, com són, entre d’altres, l’avifauna, la flora, els ambients dunars i d’aiguamoll, que són poc representats a la resta del territori i que identifiquen el reconegut Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Àmbit del Pla especial

El Pla especial se centra en l’espai del PEIN anomenat Aiguamolls de l’Alt Empordà (amb una superfície de 4.964 hectàrees), que inclou al seu interior el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. L’àmbit del Pla especial, però, és més ampli (7.262,6 hectàrees) atès que se suma a la superfície de l’espai protegit la corresponent a la zona perifèrica de protecció i connexió. Aquesta zona té un tractament normatiu específic, amb menys regulacions que la resta de zones del Pla, i té per objectiu principal assegurar la continuïtat territorial i les connexions biològiques i paisatgístiques entre les diferents unitats de l’espai protegit, tot mantenint el caràcter rural dels terrenys que inclou. Així mateix, permet mantenir la connexió entre els Aiguamolls de l’Alt Empordà i els espais protegits propers (Cap de Creus i el Montgrí-Illes Medes-Baix Ter), tenint en compte el risc que comporta l’alt grau de fragmentació del seu entorn.