El DPTOP i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà impulsen la Carta del Paisatge de la comarca

2010-11-10 22:00

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha presentat a Figueres laCarta del Paisatge de l’Alt Empordà, impulsada pel Consell Comarcal, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, i que ha comptat també amb el suport del Departament. La Carta del Paisatge és un conjunt d’acords consensuats, després d’un any de treball i de procés participatiu, on s’estableixen objectius de qualitat i s’acorden accions de millora del paisatge.

La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà parteix del reconeixement dels valors, les oportunitats i les dinàmiques de transformació dels paisatges de la comarca caracteritzats en el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, que s’aprovarà definitivament en les properes setmanes i que identifica 7 unitats de paisatge en l’ambit de la comarca: La Plana d’Empordà, Les Salines-Albera, Els Aspres, Els Terraprims, La Garrotxa d’Empordà, El Cap de Creus i L’Alta Garrotxa.

Els signants de la Carta han arribat als següents grans acords per a preservar i gestionar el paisatge de l’Alt Empordà:

1.Crear una xarxa de camins i miradors per afavorir el coneixement, la interpretació i el gaudiment del paisatge.
2.Dissenyar i aplicar un programa d’educació i sensibilització en paisatge, adreçat a les escoles i a la població en general.
3.Potenciar els valors del paisatge com a factors de desenvolupament econòmic harmònic i competitiu.
4.Promoure l’adopció de criteris paisatgístics en els instruments de planejament i la pràctica urbanística municipal com a estratègia de millora de la qualitat de vida.
5.Impulsar projectes exemplars d’ordenació, restauració i millora paisatgística.
6.Crear l’oficina comarcal del paisatge de l’Alt Empordà com a instrument per al desenvolupament i el seguiment de la Carta del paisatge.