El Consell Comarcal signa un conveni per millorar l'assistència als municipis en casos d'emergència

2010-01-21 21:11

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha signat aquest matí amb els consells comarcals de l’Alt i Baix Empordà, Ripollès i Garrotxa, sengles convenis per posar en marxa els respectius Plans d’Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil, amb un pressupost total de 67.397,9 euros.

La firma dels convenis ha estat presidida pel secretari general d’Interior, Joan Boada, el qual ha estat acompanyat pel director general de Protecció Civil, Josep Ramon Mora, i el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Marc Vidal. En representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà hi ha assistit la seva presidenta, Consol Cantenys,

A través d’aquests convenis s’atorga una subvenció directa als quatre consells comarcals de la demarcació de Girona que disposen de Pla d’Assistència i Suport als municipis homologat per la Comissió de Protecció Civil, amb el propòsit d’impulsar la creació i implantació d’estructures de protecció civil d’àmbit supramunicipal. En el cas de l’Alt Empordà aquesta subvenció és de 29.831,30 euros, la més elevada de totes pel fet que disposa de 68 municipis i més de 135.000 habitants.

Amb aquest conveni, l’objectiu principal de Protecció Civil és assentar les bases per a la creació d’una infraestructura bàsica de protecció civil dins l’organització del Consell Comarcal, per donar suport als ajuntaments en la realització de les seves funcions en protecció civil i regular l’execució i elaboració dels plans de protecció civil.

A més, es vol promoure que els consells comarcals siguin una figura cabdal en relació a la planificació en matèria de protecció civil i la prevenció del risc dels municipis del seu àmbit territorial: fent formació al personal tècnic municipal de protecció civil, col·laborant amb el Servei d’Implantació i de Sensibilització en campanyes d’informació a la població, i facilitant informació periòdica dels plans municipals que s’elaborin.