El Consell Comarcal destinarà uns 5 MEUR als serveis educatius que gestiona

2010-09-22 12:37

Amb l’arrencada del curs escolar també s’han iniciat amb tota normalitat els tres serveis (transport, menjador i atenció a la sisena hora) que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà assumeix en el marc de les seves competències en el camp de l’ensenyament. En el seu conjunt, el Consell destinarà al llarg del curs 2010-11 aproximadament uns cinc milions d’euros per finançar tots aquests serveis, en funció del conveni establert amb el departament d’Educació. Les partides més importants es dediquen al servei de transport escolar (3.404.008 euros) i al de menjador (1.445.992 euros). Pel que fa al monitoratge de la sisena hora hi ha prevista una partida de 200.000 euros.

La principal novetat és que la sisena hora s’aplica aquest any a tots els centres de primària de la comarca. En conseqüència es duplica el servei, que passa de 31 a 62 centres, i que consisteix en tenir cura dels menors (P3, P4 i P5) durant el temps d’espera en la qual el seu germà o germans fan la sisena hora al mateix centre. Durant aquest període, segons el projecte educatiu aprovat pel Consell, es promouran entre els alumnes mecanismes per al foment dels bons hàbits dins les relacions de grup, el respecte i la solidaritat envers la resta de companys i la divulgació de bones pràctiques en relació amb l’educació. Un centenar monitors i monitores tindran cura dels 1.500 d’alumnes que, aproximadament, s’han acollit a aquest servei a l’inici de curs.

TRANSPORT I MENJADOR

En total, el servei de transport escolar porta diàriament uns 2.400 alumnes de tota la comarca, que pertanyen als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres. Per atendre el servei, el Consell té contractats 80 acompanyants que viatgen amb els alumnes en cada autocar i tenen cura de recollir-los a les parades i deixar-los a l’escola o institut.

Pel que fa al servei de menjador obligatori, subvencionat pel Consell Comarcal, aquest curs hi ha inscrits a l’entorn d’uns 1.500 alumnes. D’altra banda, uns 3.200 alumnes es beneficiaran de beques de menjador que es concedeixen per raons socials o de distància al centre docent al qual estan adscrits, tot i tractar-se d’alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència. En total, el número d’alumnes que utilitzen els menjadors escolars a la comarca, en els diferents nivells educatius, arriba a més de 7.000 usuaris.