El Col·legi d'Advocats critica el surrealisme del món de la Justícia a Figueres

2010-02-10 08:55

El Col·legi d'Advocats de Figueres considera que la ciutat és una on les que l’índex de permanència dels jutges o magistrats titulars en el seu lloc de destinació és més baix. Segons el Col·legi el nostre promig, comptats els períodes d’incorporació, baixes, trasllats, vacants, etc, és insuperable doncs, de ben segur, que no arriba a deu mesos la permanència de un jutge a Figueres. Percentatges que en el cas del Secretaris judicials encara és més escandalós.

Per aquest motiu propsen mesures com solucionar l’estabilitat dels Jutges en el seu lloc de treball, eliminar l’absurd i periclitat sistema d’oposicions per accedir a les carreres judicial i fiscal i normalitzar l’accés a la carrera judicial. En paral·lel, apunten, s’hauria de donar una alternativa immediata a les oposicions fent que la provisió de jutges i fiscals es fes a través de dues vies: una formativa i una altra professional.