Dipsalut proposa recursos pedagògics per treballar la salut emocional dels infants

2020-03-23 09:30

Des del programa d'educació per a la salut de Dipsalut, el "Sigues tu", es proposa un seguit de recursos per entrenar les habilitats per a la vida d'infants i adolescents a casa, mentre dura el confinament pel COVID-19. Es tracta de tallers, vídeos, jocs, cançons, manualitats, dinàmiques o contes que serveixen per desenvolupar les destreses psicosocials en família. 

Serveixen per entrenar les habilitats que l'Organització Mundial de la Salut reconeix com a bàsiques per poder moure's per la vida, afrontar positivament els desafiaments que sorgeixen i per adoptar i mantenir estils de vida saludables. Algunes de les destreses psicosocials que es poden treballar amb aquestes propostes són: el reconeixement i la gestió dels sentiments i les emocions (amb activitats especialment dirigides a gestionar la frustració, la por, el dol..), l'autoconeixement i l'autoestima, el maneig de la tensió i l'estrès, la comunicació interpersonal, la negociació i rebuig, l'empatia, la col·laboració i el treball en equip, l'advocació i defensa, el pensament crític o la presa de decisions i la solució de problemes.

L'objectiu és donar continuitat, en la mesura del possible, a l'educació en competències emocionals i estils de vida saludables que normalment, amb el "Sigues tu", es duu a terme a les aules i en els tallers dirigits a famílies. Com que, amb motiu de la pandèmia actual, les sessions a les escoles i per a mares i pares s'han hagut de suspendre, s'ha buscat una manera d'evitar que aquesta feina s'aturi completament. Amb aquesta intenció, s'ha identificat i catalogat un seguit de recursos que permeten treballar les competències emocionals a casa, de manera senzilla i lúdica, i sense necessitat de tenir coneixements previs sobre el tema.

Aquest directori d'activitats s'ha posat a disposició dels centres educatius de la demarcació, de les associacions de pares i mares i altres entitats col·laboradores per tal que el difonguin entre les famílies. També es troba disponible, per a tothom a qui interessi, a la pàgina web del `programa "Sigues tu" www.siguestu.cat.