Dipsalut destina un milió d'euros a la demarcació de Girona per pal·liar els efectes de la crisi sobre la salut de les persones

2013-06-19 08:00

L'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha presentat avui de la mà del seu president i també president de la Diputació de Girona, Joan Giraut; el seu vicepresident, Josep Maria Corominas, i el cap de l'Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, Pau Batlle, el projecte “Salut i Crisi” que té com a objectiu principal pal·liar els efectes que la crisi econòmica està tenint sobre les persones i que comptarà amb una dotació pressupostària de 1.000.000 euros per aquest 2013.

Alt risc de pobresa

La crisi està repercutint en les condicions de vida de les persones i està incidint en gran mesura en les classes mitjanes i baixes. Les famílies se'n veuen molt afectades, especialment aquelles amb membres a l'atur o amb dificultats per mantenir l'habitatge.

D’acord amb les dades disponibles del 2011 proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, s’estima que a la demarcació de Girona un de cada tres gironins (32,5 %) es troba en risc d’exclusió o de pobresa. El risc de pobresa afecta sobretot els menors de 16 anys (41 %) i els que en tenen entre 16 i 34 (30,16 %). A més, s’estima que més de 5.600 famílies estan en situació de risc de pobresa.

L’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha dut a terme una anàlisi d’aquestes dades mitjançant la realització de grups de treball amb professionals tant de gestió com de primera línia d’intervenció que l’han permès contrastar i identificar els impactes de la crisi en la salut de les persones en les comarques gironines.

El projecte Salut i Crisi

Així neix “Salut i Crisi”, un projecte que pretén ser temporal i que té la voluntat de desaparèixer quan comencin els indicis de recuperació de la crisi econòmica. “Salut i Crisi” vol promoure una altra manera de fer, vol contribuir a aprendre a pensar diferent per actuar diferent, començant a posar les bases per anar construint entre tots una nova manera de fer i de relacionar-nos en el marc de la governança.

L’objecte del projecte està orientat al finançament econòmic de tots aquells dispositius que ja funcionen (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...), així com a l’optimització dels recursos existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i gestió compartida dels mateixos.

L’objectiu principal del projecte es centra en donar suport econòmic, articular i integrar els dispositius creats per donar resposta a la crisi econòmica que contribueixin a reduir els impactes en la salut de les persones, especialment pel que fa a l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància i el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica (pèrdua de feina, habitatge). També s’intentaran afrontar algunes de les causes que incideixen a la salut de les persones com la disponibilitat d’habitatge en condicions dignes de salubritat i d’habitabilitat i la promoció de l’ocupabilitat (no entesa com a feina remunerada) de les persones afectades, i es promouran estratègies d'innovació social que contribueixin a millorar la governança de les polítiques públiques.

En els propers tres anys l’Organisme donarà suport econòmic als projectes destinats directament a pal·liar l’impacte dels efectes de la crisi en la salut de les persones i promourà la creació i/o reforçament d’aquelles estructures de coordinació que permetin treballar d’una manera diferent, més coordinada, amb les famílies. Alhora, Dipsalut treballarà per consolidar noves formes de coordinació i el treball en xarxa que permeti reorientar les actuacions per tal que siguin més efectives i més eficients.

Conscients de les diferents realitats que trobem a les comarques gironines, es treballarà a partir de taules de coordinació comarcals que articularan aquells dispositius que els agents de cada comarca hagin pactat com a prioritaris. Seran les propostes que obtinguin el vistiplau d’aquestes taules de coordinació i que s’hi integrin podran ser objecte de finançament.

En tot el procés, Dipsalut vetllarà per l’equitat en la distribució dels recursos i per la potenciació d’estructures de treball comunitari que facilitin la integració de dispositius. Per altra banda Dipsalut facilitarà als professionals i voluntaris espais d’acció-reflexió-formació per tal d’avançar en les lògiques de treball en xarxa i oferirà accions de suport a la seva tasca.