Dipsalut analitza l’aigua i l’entorn del riu Muga al seu pas per Sant Llorenç per tal d’investigar les causes de la dermatitis d’alguns banyistes

2010-08-19 14:04

Aquest matí de dijous 19 d’agost, tècnics de Dipsalut han pres mostres del llot, la terra, l’aigua i de l’entorn del tram del riu Muga al seu pas per Sant Llorenç de la Muga on s’han detectat casos de dermatitis entre els banyistes. Es tracta d’analitzar detingudament aquesta zona (la més propera al centre del nucli urbà) per tal de determinar què causa aquestes afeccions a la pell. Des de fa uns dies, l’Ajuntament recomana no banyar-se en aquest tram del riu en uns cartells que s’han penjat a la zona. El problema només es dóna en aquest tram en concret i només afecta alguns banyistes.

Les dermatitis per contacte amb les aigües de bany poden estar causades tant per agents físics, químics com biològics. Entre les hipòtesis hi ha la de la presència de cianobacteris en aquest tram del riu propiciada per una alta concentració d’algues. Els cianobacteris són microorganismes que produeixen cianotoxines que podrien ser les causants de les urticàries. Per anar descartant agents, cal analitzar detingudament cadascuna de les mostres i dels paràmetres que s’han pres. Algunes d’aquestes proves només es poden fer en laboratoris altament especialitzats, com és el cas de la de cianobacteris que es durà a terme al laboratori que l’empresa Labaqua (proveïdora de serveis per Dipsalut) té a Alacant.

Els problemes d’irritacions a la pell en aquest punt de la Muga no són nous. L’any passat ja se’n van donar. El Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter va inspeccionar la zona i va descartar que hi hagués cap insecte causant de les urticàries. Tampoc es té constància que hi hagi cap abocament químic proper.

Fins el moment, es coneixen una quinzena de casos de dermatitis en banyistes d’aquesta zona del riu. Tots han estat lleus. Es dóna la circumstància que aquesta urticària només afecta alguns banyistes, mentre que altres no la pateixen. També cal ressaltar que algunes persones noten la picor de manera immediata, mentre que altres pateixen la reacció moltes hores després (fins a 12 hores) d’haver estat a l’aigua.

Dipsalut ha sol·licitat més detalls sobre els informes clínics dels banyistes que van anar al centre d’atenció primària per aquest problema i una valoració a càrrec de dermatòlegs especialitzats per tal de poder anar tancant el cercle i tenir més probabilitats de determinar el causant d’aquestes dermatitis. Els tècnics de l’organisme remarquen la peculiaritat del problema i la possibilitat que estigui provocat per una combinació de factors.