Dimecres entra en vigor la nova ordenança de circulació a Figueres

2010-10-30 10:39

A partir del proper dimecres 3 de novembre, Figueres disposarà d’una nova ordenança de circulació, la qual a través de nous articles regula alguns aspectes per millorar la mobilitat, així com l’aparcament a la via pública.

A grans trets, l’ordenança esmenta la possibilitat de disposar d’agents cívics o voluntaris perquè gestionin les entrades i sortides de les escoles; prohibeix pràctiques com que es reservin places d’estacionament a l’espera de l’arribada d’un vehicle, l’estacionament al damunt de plantacions, així com també el de motocicletes i ciclomotors a la vorera.

Pel que fa als vehicles comercials -com per exemple furgons, camions, vehicles mixt- la ordenança específica quins estan autoritzats a fer ús de les zones de càrrega i descàrrega, limitant l’estacionament fins a un temps màxim de 30 minuts i possibilita que es pugui exigir la utilització de rellotge horari.

Les persones titulars de targetes d’estacionament amb disminució podran aparcar sense obtenir comprovant a les zones amb horari limitat i a les càrregues i descàrregues.

Creació de zones verdes

Una de les novetats més destacades de la nova ordenança passa per regular la creació de zones verdes d’estacionament, una mesura que contempla bonificacions per als residents a Figueres en les zones d’estacionament de pagament.

En referència als serveis de grua es podran retirar els vehicles estacionats en zones de limitació horària sense el corresponent comprovant o aquells vehicles que passin el triple del temps autoritzat en el comprovant. Així mateix, la grua podrà retirar de la via pública els vehicles estacionats damunt de qualsevol mena de plantacions.

Finalment també s’actualitzen els diferents impostos de les sancions, atenent a les modificacions que es deriven de la nova Llei de Seguretat Vial.