Desconvoquen la reunió de la comissió d'atenció als afectats pels desnonaments

2013-12-19 18:30

L’Ajuntament de Figueres ha decidit desconvocar la reunió ordinària de desembre de la Comissió Tècnico política i social d’atenció als afectats per desnonaments de Figueres, prevista per aquesta tarda. Una decisió motivada perquè malgrat avançar en sentit positiu en totes les peticions de la PAH a la comissió, sorprenentment aquesta plataforma segueix manifestant la inoperància de la comissió i ha manifestat la voluntat d’abandonar-la.

Destacar que només en les últimes setmanes s’han atès totes les peticions de la plataforma. Peticions que passaven per convocar als representants de vuit entitats bancàries estatals a la reunió d’avui – CaixaBank, Banc de Sabadell, Bankia, BBVA, CajaMar és a dir cinc, havien confirmat la seva presència-; que s’aconseguís un pis de lloguer social a una família que aquest desembre signava una dació en pagament del seu habitatge –ahir es va gestionar la cessió en règim de lloguer d’un pis de la borsa municipal lloguer social-, o que es fes d’intermediari en altres execucions hipotecàries –feina que s’està realitzant.

El Govern municipal valora de forma molt positiva la feina realitzada per la comissió des de la seva posada en marxa i les accions que s’han realitzat arran dels acords presos. Recordar que la Comissió Tecnicopolítica i Social d’Atenció als Afectats per Desnonaments de Figueres està formada per l’alcaldessa de la ciutat, la regidora d’Habitatge, un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Ple municipal, responsables tècnics municipals, una representació del Consell Comarcal i representants de les associacions de veïns, Càrites Figueres, Creu Roja, PAPH, Fundació SERGI, ONG Tallers i Col·legi d’Advocats de Figueres-Alt Empordà.

Al mateix temps, el Govern lamenta les molèsties ocasionades a la resta de membres de la comissió, així com als representants d’entitats bancàries que havien acceptat la invitació a la trobada d’avui. No  obstant això, i com s’ha fet des del primer dia, l’Ajuntament continuarà treballant per atendre les necessitats de les famílies figuerenques, ja sigui a través de futures trobades de la comissió o bé a través dels Serveis Socials municipals. 

La comissió en xifres
La comissió ha treballat basant-se en un manifest creat des del mateix òrgan i aprovat pel ple municipal el passat 30 de juliol, fa menys de quatre mesos. Un temps en què s’han pres moltes decisions i acords.

Com per exemple potenciar l’Oficina d’habitatge de Figueres i comarca a través de diferents acords. Una oficina que, durant el 2013 i sense tenir en compte el desembre, ha tramitat 48 sol·licituts d’ajuts d’urgència; ha tramitat més de 400 sol·licitants del Lloguer Just, ajuts de la Generalitat; ha gestionat i s’han aprovat 287 rendes bàsiques d’emancipació per a joves d’entre 22 i 30 anys; o, entre d’altres, ha gestionat el lloguer social de 26 pisos només a Figueres.

L’Ajuntament també ha augmentat el fons extraordinari de cohesió i assistència social al pressupost municipal. Per l’any vinent es contempla un augment del 21% en mesures i polítiques socials municipals. Encara en l’àmbit de la regidoria d’Hisenda, les ordenances per l’any vinent contemplen fins a un 95% de bonificació per aquells habitatges que es destinin a la borsa social de l’Oficina d’Habitatge. Des dels Serveis Socials es tramiten diferents expedients per ajornar, fraccionar i revisar el deute que algunes famílies de la ciutat tenen amb la mateixa administració local. A més, el Govern municipal ha mantingut i manté reunions periòdiques amb entitats bancàries per tractar de forma particular execucions hipotecàries de famílies figuerenques.  

Pel que fa a la disponibilitat de més pisos per a la borsa municipal de lloguer social, la setmana passada es van incorporar 10 habitatges de la Generalitat que augmenta fins a 19 el número de finques disponibles. Una xifra que ha d’augmentar les properes setmanes gràcies a un nou conveni, aquesta vegada amb agents de la propietat immobiliària, perquè també aportin pisos a l’esmentada borsa.

Finalment, destacar que del Reglament de prestació econòmica aprovat pel consistori, i destinat a ajudar al pagament de rebuts relacionats amb les despeses de l’habitatge, fins al moment ha beneficiat a 177 usuaris que, amb un import total d’ajuts directes de 64.076 euros, han pogut pagar els rebuts de l’aigua, la llum, el lloguer o la comunitat de propietaris, entre d’altres.