Des de dijous els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut de 170 euros per pagar el lloguer o la hipoteca

2014-03-12 15:30

Des d'aquest dijous 13 de març els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca. La nova línia de prestacions que ofereix el Govern de la Generalitat té una dotació pressupostària de 7 milions d’euros i s’estima que podrà beneficiar unes 4.000 famílies, que tenen els seus membres en situació d’atur de llarga durada.

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest nou ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments  i per afavorir el col·lectiu d’aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin  el titular o algun membre de la unitat en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud.                    

A banda d’aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els limits establerts per la convocatòria. Igualment,la unitat de convivència no podrà superar  en 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l’habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació va dels 170 als  200 euros mensuals.

A les comarques de Girona les quanties màximes de lloguer o hipoteca per poder optar a la prestació són de 450 euros i 700 per hipoteca. La quantia de la prestació serà de 170 euros.