Declaració institucional de l’Alcalde de Figueres i l’Alcaldessa de Vilafant a proposta de l’arribada de l’alta velocitat a la comarca i de la posada en servei de la nova estació provisional Figueres–Vilafant

2010-12-19 13:00

Avui diumenge, 19 de desembre de 2010 és un dia històric per Figueres, Vilafant i pel sistema ferroviari català perquè amb la posada en servei de la nova estació provisional Figueres - Vilafant, i per primera vegada des que l’any 1848 es va inaugurar la primera línia de ferrocarril que unia les ciutats de Barcelona i Mataró, els trens catalans poden circular per vies d’ample internacional i connectar amb la resta d'Europa.

La posada en servei de la nova estació provisional Figueres - Vilafant amb l’arribada dels trens d’alta velocitat francesos amb ample internacional és un primer pas molt important per Figueres, Vilafant i l’Alt Empordà. Una oportunitat que situa el nostre territori en el mapa europeu de les ciutats amb alta velocitat, i que obre un ventall enorme d’oportunitats ens els àmbits econòmic, social i cultural.

Aquesta nova estació provisional és el primer pas en l’execució del model ferroviari de l'àrea urbana de Figueres. Encara quedaran pendents l’execució de la variant nord ferroviària, la nova estació intermodal definitiva amb els seus accessos i la variant est ferroviària de mercaderies, conjuntament amb el Centre Intermodal de Mercaderies d’El Far - Vilamalla.

La nova estació definitiva, la qual s’ha de construir en un futur proper al costat sud de la provisional, haurà de compartir les altes prestacions (TAV i mercaderies) i el tren convencional (ample ibèric) i concentrarà els serveis ferroviaris. Serà una estació d’intercanvi modal, que esdevindrà la porta d’entrada nord a la península ibèrica i a la Costa Brava, a més de la infraestructura de comunicació més important de la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt i el Baix Empordà.

No obstant això, no podem oblidar que avui entra en funcionament una nova estació provisional de caràcter estratègic pel territori amb uns accessos molt precaris i insuficients. Accessos que impedeixen una connectivitat clara, nítida i directa amb la resta del territori. A més, la posició de la nova estació -a tocar del quadrant nord est de Figueres on hi ha una important concentració d’equipaments de caràcter comarcal, com són l’Hospital, la comissaria dels Mossos d’Esquadra i els Jutjats- fa molt evident la necessitat urgent per resoldre els accessos des de tots els punts del territori de la comarca de l’Alt Empordà.

Aquesta estació provisional està situada en un punt molt proper a les infraestructures de mobilitat més importants i en una posició de límit amb les ciutats de Figueres i Vilafant, situació que li atorga un gran potencial d’accessibilitat tant interior com exterior a la pròpia àrea urbana. L’àmbit territorial d’aquesta estació serà a ponent amb les comarques del Ripollès, la Garrotxa i el Pla de l’Estany, amb Ripoll, Olot i Banyoles, com a punts de referència; i a llevant amb les comarques de l'Alt i Baix Empordà, amb accessibilitat a totes les poblacions des de Llançà fins a Palamós.

Aquest potencial, tan important, requereix que prèviament es resolguin els accessos a l’estació des de les infraestructures de mobilitat exteriors existents i en projecte.

Les connexions viàries d’àmbit supramunicipal pendents són:

1. Túnel sota el Castell de Sant Ferran (connexió N-II, amb la carretera GIP-5106 de Figueres a Llers). Aquesta via ha de permetre l’accés a la nova estació de la població del nord de l’Alt Empordà i a través de la Ronda Nord urbana, de la població de llevant de la comarca, des de Portbou fins a Roses.
2. Connexió accés oest de l’autovia A-2 (connexió amb la carretera GIP-5106 de Figueres a Llers), per tal de permetre l’accés des de l’autovia en qualsevol dels seus sentits de circulació.
3. Completar l’enllaç nord de l’autopista AP-7. Un vial que serà el punt d’accessibilitat amb l’estació.
4. Connexió de la carretera C-31, a traves d’una ronda urbana per Vilafant, fins a la nova estació per permetre l’accés de la població de llevant de l’Empordà, com ja preveu el Pla Director Urbanístic de l’àrea Urbana de Figueres .
5. Vial d’accés a l’àmbit de la nova estació per tal de connectar totes les vies supramunicipals amb els serveis de l’estació.
6. Connexió giratori d’accés a la nova estació amb el carrer Avinyonet, per facilitar l’accés des de l’interior de la ciutat de Figueres.
7. Giratori a l’enllaç de l’A-26 amb l’avinguda Puig Grau de Vilafant, actual accés a l’estació provisional.


Només amb l’execució d’aquestes infraestructures de mobilitat s'assolirà un nivell molt alt de connectivitat amb la resta de les ciutats de l’arc mediterrani, circumstància que farà augmentar les oportunitats per a les persones que viuen i treballen a Figueres, Vilafant i la resta de la comarca.