Creu Roja Girona distribueix 330.000 quilos i litres d'aliments entre les persones més vulnerables

2014-02-27 09:00

Creu Roja a les comarques de Girona distribuirà 331.204.2 kg/litres d'aliments a 22.500 persones en situació de vulnerabilitat dins la tercera fase del seu Pla d'Aliments 2013, que depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), enquadrat en les mesures de regulació del mercat de productes agroalimentaris de la Política Agrícola Comuna (PAC).

Aquesta distribució s’ha portat a terme gràcies a l’ajut de 53 entitats benèfiques, quatre menys que durant l’any 2012. Aquesta reducció ve motivada essencialment per la unificació d’entitats d’un mateix territori que han passat a treballar conjuntament, i també per alguna entitat de consum que ha trobat vies alternatives de finançament per cobrir les seves necessitats.

Malgrat l’anterior, els beneficiaris del programa, del qual la Creu Roja és una de les principals entitats gestores arreu de l’Estat, s’han vist incrementats a la demarcació de Girona en més de 4.000 beneficiaris anuals, passant de 18.131 beneficiaris el 2012 a 22.500 beneficiaris totals el 2013. Aquest increment tant important s'atribueix a l’agreujament dels efectes de la crisi econòmica entre les persones més necessitades.

Es tracta de l’inici de la tercera i última fase del Pla d’Aliments 2013, que en total haurà distribuït 706.957,08 kg/litres.

Lloc de cerca