Creen la marca única de territori 'Empordà'

2013-07-04 19:00

L’Ajuntament de Figueres i els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà compartiran marca de territori “Empordà” per a la promoció econòmica, cultural i turística. Han decidit fer-ho de la mà de la Universitat de Vic (UVic), que té àmplia expertesa en el camp de la comunicació i el territori, i més concretament en marques de territori, a través del grup de recerca de Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE) i del Departament de Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC). Així ho han formalitzat aquest migdia a la Casa Empordà Marta Felip, alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres; Xavier Sanllehí, president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, i Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic, acompanyats d’alcaldes de les dues comarques i d’altres autoritats i persones, en un acte que escenifica una nova etapa de col·laboració a l'Empordà.

L’objectiu del conveni, signat per les quatre entitats, és la regulació de l’assessorament, el disseny, la creació i el desplegament de la identitat conceptual, visual i gràfica de la marca de territori que es vol vincular a l’Empordà. La tasca a efectuar per part de la UVic mitjançant el Grup de Recerca TRACTE, el Departament de Comunicació de la FEC i l’empresa Eumogràfic, dins el marc del conveni, correspon a l’estudi documental, treball de camp, procés de participació ciutadana i totes aquelles tasques que es derivin del procés de catalogació i diagnosi prèvia dels valors i/o atributs a incorporar a la marca ‘Empordà’. La Universitat de Vic també s’encarregarà del projecte d’estudi i/o documentació, conceptualització, disseny, desenvolupament i implementació de la identitat conceptual i gràfica de la marca de territori de referència. La proposta de treball entén que tot aquest procés de creació de marca està inscrit en un context de promoció econòmica vinculat a diversos elements, en molts casos intangibles, als quals la marca de territori dotarà de visibilitat i, per tant, també els posarà en valor.

La realització d’aquest estudi és una de les accions incloses en el pla d’actuacions Empordà 2013, acordat per les dues estructures de promoció turística dels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, com són la Comissió Turística en el cas del Baix Empordà i l’Associació Empordà Turisme en el cas de l’Alt Empordà. Totes dues entitats compten amb una gran representació del seus respectius territoris.