Creen Àgora de Roses per debatre temes locals en reunions periòdiques

2011-11-02 10:00

S'ha creat a Roses, l’associació Àgora que es defineix com "independent,  apartidista, sense afany de lucre i que apareix amb l'única finalitat de crear a Roses un espai físic en el que tinguem la possibilitat d’establir diàlegs i posar en comú les diferents opinions envers els diferents temes d’actualitat, ja siguin municipals, nacionals o internacionals".

Àgora de Roses pretén crear grups de debat moderats i presencials formats per a totes aquelles persones que ho desitgin i que es reunirien periòdicament. Aquests grups debatrien sobre temes diversos que prèviament serien proposats pels integrants de l'Àgora.

Els debats tindran un moderador, no sempre el mateix, la funció del qual serà únicament presentar els temes de debat i gestionar els torns de paraula a fi de poder fer més fluid el debat. Les opinions que es comparteixin a l'Àgora són plenament lliures i personals. L'estructura formal de les reunions serà un cercle de cadires.

La participació a l'Àgora és lliure i gratuïta, tota persona que ho desitgi pot assistir als grups de debat sense necessitat d’identificar-se o demanar autorització de cap tipus, únicament es demana als assistents correcció en les formes, la no utilització de l’Àgora com a espai de propaganda, ja sigui comercial o política, i respecte tant a la figura del moderador com a la resta de participants.

Els dies i hores de les reunions presencials s'anunciaran prèviament en el blog de l’associació https://www.agoraderoses.blogspot.com i al Facebook a través de l'usuari Àgora de Roses creat amb aquesta finalitat de difusió. No és intenció d'aquesta associació establir comentaris, ni al Facebook ni en aquest blog, doncs tota la participació pretenem que es faci a les reunions presencials.