Conveni per posar en marxa centres de distribució d’aliments per a persones en risc d’exclusió social a Figueres, Girona, Lloret de Mar, Palamós, Salt i Olot

2010-07-05 13:50

La consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila; el president de la Diputació de Girona, Enric Vilert; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; el president de la Fundació Caixa Girona, Manel Serra; i el president de la Fundació Privada Banc dels Aliments, Oriol de Ribot, han signat un conveni de col·laboració per a la implantació del programa d’accés als aliments «Consum solidari».

Aquest conveni permetrà posar en marxa els centres de distribució d’aliments; un instrument de lluita contra la pobresa en un context de coresponsabilitat de les persones. Aquest programa introdueix l’aplicació als beneficiaris de quotes de participació d’un 33 % aproximadament respecte al cost de la cistella d’aliments adquirida. El conveni permetrà ampliar la cobertura actual, consolidar el treball en xarxa que es fa des del món local i implicar les persones beneficiàries i capacitar-les per afrontar de manera autònoma i responsable la situació en què es troben.

El president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, ha destacat que es tracta d’un recurs innovador i eficaç que permetrà ampliar l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desfavorida i consolidar el treball en xarxa que s'està realitzant amb les administracions locals i supralocals. Alhora, implicarà els participants i els capacitarà per afrontar de manera autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben.

Per iniciar el projecte s’estableix una prova pilot amb els ajuntaments de Girona, Salt, Palamós, Lloret de Mar, Olot i Figueres mitjançant un conveni entre les institucions i entitats promotores, en què es descriuen els protocols d’actuació i l’operativitat del projecte. Aquesta prova pilot tindrà una durada de dos anys. En aquest termini i mitjançant les clàusules establertes en el conveni, les institucions i entitats promotores del projecte treballaran per establir els mecanismes per a la continuïtat i el finançament del projecte.

En aquests moments, ja s’ha redactat un reglament marc de funcionament, que serà el punt de partida per a cada lloc on s’implanti el projecte i que s’adaptarà a cada realitat local. També s’ha concretat la forma de contribució econòmica de les famílies. El plantejament és considerar les famílies beneficiàries com a "sòcies" d’un projecte social, a les quals, per tal de poder participar del projecte, s’assignaran unes quotes de contribució en funció d’uns barems econòmics que parteixen de la renda de suficiència catalana. Les quotes van dels 0 € als 8 €. L’import d’aquestes quotes serà un referent, i cada localitat el fixarà segons la realitat de les famílies amb què treballin.

Aquest sistema permet deixar clar que no s’estan comercialitzant aliments, sinó que les persones que hi participen contribueixen a la sostenibilitat econòmica del projecte per tal de poder oferir unes cistelles més variades, com també que més persones se’n puguin beneficiar.

L’aportació econòmica és també un element clau per garantir la coresponsabilitat de les famílies en el projecte. Així doncs, les cistelles poden estar formades tant per aliments procedents de la UE com pels comprats per Càritas, amb un sistema únic de lliuraments. El projecte fomentarà l’adquisició d’hàbits de consum responsables dels participants a fi d’optimitzar en les famílies els recursos econòmics disponibles per a despeses bàsiques.

A Figueres es durà a terme al C/ Clerc i Nicolau (local propietat de la Fundació Sant Vicenç de Paül, cedit a precari durant 1 any). L'impacte social previst és de 200 famílies mensuals. S’ha concretat el reglament de funcionament i s’ha adaptat a la realitat de Figueres. A més de l’Ajuntament, també hi donen suport el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Creu Roja. El projecte ha estat molt ben rebut, perquè suposa una oportunitat d’establir un sol sistema de lliurament d’aliments a la ciutat.