Conveni del Consell Comarcal amb la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

2010-12-01 14:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha signat un conveni de col·laboració amb la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, que depèn de la Universitat Ramon Llull, per a la realització de pràctiques dels alumnes de les diplomatures de Treball Social, Educació Social, Màsters Universitaris i Formació Contínua Universitària.

Des de la Facultat s’ha expressat la necessitat d’apropar al màxim el seu alumnat al coneixement de la realitat social, educativa, professional i laboral i interrelacionar els coneixements tècnics i pràctics. Per la seva banda, el Consell Comarcal està interessat a cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur tindran una presència específica en el medi social i educatiu en comptar amb personal de provada experiència professional i laboral que exerciran tasques docents de tutorització.

Fruït d’aquest conveni, el Consell facilitarà la realització en els seus centres als alumnes en pràctiques de la Facultat d’Educació Social i Treball Social. L’organització, seguiment i control d’aquestes pràctiques es realitzarà de forma coordinada amb la institució universitària. El Consell nomenarà un tutor o cap de pràctiques que serà el responsable del seguiment i avaluació dels alumnes.