Comença la fase de redacció de les accions del Pla de Transició Energètica comarcal

2022-01-04 17:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà continua amb el procés de redacció del Pla de Transició Energètica. Durant aquest any 2021, s’han realitzat tot un seguit de taules de participació que han permès definir unes línies d’acció que clouran en un pla adaptat a la realitat de la comarca i que respongui a les necessitats i demandes de la ciutadania. Ara ha començat la fase de redacció i es preveu que el document pugui estar a punt el primer trimestre de 2022.

El conseller comarcal delegat de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima, Agustí Badosa, explica que la tasca més important d’escoltar les necessitats de la comarca va concloure amb el vistiplau dels alcaldes i alcaldesses en el darrer Consell d’Alcaldies: «Ara, hem de reflectir el futur que volem en un document amb accions a curt, mitjà i llarg termini».

A banda de les sis sessions de treball que s’han dut a terme amb tècnics, entitats, privats i alcaldes i alcaldesses, també s’ha realitzat una enquesta a la ciutadania on se n’han extret algunes valoracions. Així doncs, la ciutadania considera que un dels sectors amb més necessitat d’inversió pública pel que fa als reptes de la transició energètica és el transport, i en segon terme el sector industrial.

La ciutadania també considera potenciar l’energia solar fotovoltaica principalment i l’eòlica terrestre. En aquest mateix sentit, les enquestes emfatitzen que l’energia renovable que genera més rebuig és l’eòlica marina. Pel que fa a l’autoconsum la majoria de la gent (amb un 41%) manifesta que no disposa de cap instal·lació d’autoconsum, però que en un futur li agradaria.

El Pla de transició energètica establirà sis línies estratègiques i prop de 28 accions amb l’objectiu d’avançar en la transició energètica de la comarca i disposar d’un model consensuat amb tots els agents del territori que defineixi l’estratègia a seguir. El pla vol ser un impuls a la mitigació al canvi climàtic i la transició energètica, que es basi en la transversalitat i la visió a llarg termini, dotant a la comarca dels mecanismes per respondre als reptes relatius a la sostenibilitat, el canvi climàtic, la sobirania energètica, les energies renovables, les noves tecnologies i els nous rols que, tant la ciutadania i associacions, com empreses i indústries i tots els agents del territori, hauran d’assumir.

La diagnosi amb què s’ha treballat com a punt de partida, dibuixa una comarca amb una bona disponibilitat de recursos naturals per energia renovable però que, malgrat tot, és importadora d’energia. El consum energètic total a la comarca l’any 2019 va ser de 3.054.091 MWh el que representa un increment del 10,3% respecte a l’any base 2006, on el consum va ser de 2.768.912 Mwh. En termes mediambientals les emissions entre l’any 2006 i el 2019 van incrementar un 2,5%: el 2006 es van emetre 967.000 tCO2 i l’any 2019, 991.014 tCO2.