Brau Edicions recupera 'Les bruixes de Llers' de Fages de Climent amb il·lustracions de Dalí

2019-01-02 10:30

L’any 1924 Fages de Climent publica el seu primer poemari, Les bruixes de Llers. En ell poetitza tot un seguit de mites i costums al voltant d’aquestes figures malignes que ubica en un poble del seu Empordà, paisatge real -però també mític- del seu imaginari. 

La passió de Fages pel classicisme i per la tradició popular li permet, en aquesta ocasió, reflectir en els poemes tant l’admiració pels autors catalans que l’han precedit –amb l’ús d’una riquesa lèxica, estilística i de registres que implica un extraordinari domini de la llengua- com el gust per la lírica tradicional. 

Aquesta edició, amb pròleg de Mariàngela Vilallonga, inclou el pòrtic de la primera edició, a càrrec de Ventura Gassol i els dibuixos d’un jove Salvador Dalí, encara desconegut, fets per a la primera edició.

Carles Fages de Climent (Figueres 1902-1968) fou poeta, narrador i dramaturg. Seguidor del noucentisme i d’Eugeni d'Ors, la seva influència impregna una obra determinada per la geografia física i humana de l'Empordà. De la seva producció poètica destaca Les bruixes de Llers, Sonets a Maria Clara, Balada del sabater d'Ordis, Somni de cap de Creus o Trena de set aigües, a més d’altres aportacions de caire més populars com Epigrames, Segon recull d’epigrames, Auques i balades o Zoo. La seva obra memorialística s’aplega a Memòries. A la recerca de mi mateix, Auca de mi mateix i Els meus difunts. És també autor de diverses peces teatrals, entre elles El bruel, Empòrion, la de les tres muralles o La capsa de música.