Avancen les actuacions per combatre el mosquit tigre

2014-04-17 10:00

Dipsalut, el Servei de Control de Mosquits i els ajuntaments de la demarcació de Girona inicien les accions per controlar la població de mosquit tigre. Aquestes actuacions inclouen tractaments amb larvicides als punts de cria dels espais públics i accions per sensibilitzar la població de la importància d’evitar que l’insecte es reprodueixi als espais privats. Enguany la campanya contra el mosquit tigre s’avança, ja que la meteorologia ha accelerat l’activitat biològica d’aquest insecte.

Gràcies als mostreigs duts a terme pel Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i al treball de camp que els escolars de les comarques gironines estan duen a terme en el marc del Projecte Educatiu del Mosquit Tigre, ja s’ha detectat larves d’aquest insecte en alguns municipis gironins. Aquesta troballa confirma que enguany s’avança l’eclosió dels ous de mosquit tigre. Això es deu a les suaus temperatures tant d’aquest hivern com del que portem de primavera i a les últimes pluges.

Coincidint amb l’inici de l’activitat biològica del mosquit, es reprenen les actuacions per controlar-ne la població. Entre aquestes accions, hi ha l’aplicació periòdica de productes per matar les larves. Aquest tractament es fa en els punts de cria dels espais públics, com ara embornals que tendeixen a acumular aigua. Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits proporcionen la cartografia de punts de risc als ajuntaments i formen i assessoren als serveis tècnics municipals perquè duguin a terme aquest control antilarvari.

El pla per combatre el mosquit també inclou accions de sensibilització a la població, com el Projecte Educatiu del Mosquit Tigre, la promoció d’ordenances municipals per lluitar contra l’insecte o la creació de xarxes de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits tigres adults als municipis i per donar a conèixer les pautes per evitar que criïn. La tasca de conscienciació és especialment intensa a les zones on el mosquit està provocant més molèsties. En aquests casos, el Servei de Control de Mosquits informa porta a porta de les mesures que cal prendre per impedir la reproducció de l’insecte.

La implicació dels ciutadans és bàsica perquè es calcula que el 80% dels espais on pot reproduir-se el mosquit tigre són privats i a les administracions els és molt difícil actuar-hi. Els consells per evitar que el mosquit criï a casa es resumeixen en evitar petites acumulacions d’aigua, per exemple, en testos, cendres, abeuradors, galledes, carretons o fonts ornamentals.

És important recordar que el mosquit tigre pot arribar a ser un vector de transmissió de malalties tropicals emergents com el dengue o el chikingunya, tal i com s’ha demostrat en altres països mediterranis.