Audiència pública del Pressupost 2021 de Figueres

2020-12-13 12:00

La regidora d'Economia i Hisenda Maria Gratacós ha detallat els punts més destacats del pressupost municipal.