Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal encarreguen un estudi jurídic per eradicar la prostitució a les carreteres

2013-09-06 13:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres han decidit prendre la iniciativa en relació a la problemàtica que comporta l’exercici de la prostitució a les carreteres i els mecanismes legals per a la seva eradicació. En aquest sentit han establert un conveni de col·laboració per al finançament de la redacció d’un informe sobre el règim jurídic d’aquesta activitat, que s’ha encarregat als prestigiós bufet d’advocats J&A Garrigues SLP.

La petició que les dues administracions han fet arribar a aquest gabinet comporta l’emissió d’un informe que tingui per objecte analitzar, en primer lloc, el règim jurídic de l’activitat de la prostitució a les carreteres. En segon lloc, quina és l’administració (estatal, autonòmica, comarcal o municipal) competent per endegar les actuacions necessàries per tractar d’eradicar aquesta pràctica, prenent en consideració, a aquests efectes, la titularitat del domini públic viari en qüestió.

Finalment es demana que s’informi sobre els mecanismes legals actualment previstos per a què tant a nivell municipal com comarcal es puguin dur a terme, directament o en col·laboració amb altres administracions, actuacions pendents a acabar amb aquesta pràctica. El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres finançaran a parts iguales el cost de l’informe, aportant 7.500 euros cadascuna de les institucions.

Cal recordar que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acordar, el mes d’octubre de l’any 2008 i per iniciativa del Consell d’Alcaldes, la creació d’una comissió institucional per tractar el problema de la prostitució a les carreteres de la comarca. Aquesta tenia com a objectiu demanar al Senat i al Congrés dels Diputats espanyol i al Parlament de Catalunya una llei o les modificacions normatives legals o del Codi Penal que prohibeixin la prostitució de carretera i eliminar o reduir al màxim el proxenetisme.

Abans de l’estiu es va renovar la composició de la comissió i, un cop analitzats els resultats de les gestions realitzades en els darrers anys, es va acordar encarregar un estudi o un informe tècnico-jurídic que permeti conèixer realment l’estat actual de la problemàtica, així com els instruments jurídics que es disposen actualment per fer front a la prostitució a les carreteres. Aquesta voluntat es materialitza amb l’acord adoptat ara per les dues administracions.

Els representants de la comissió institucional que analitza periòdicament aquesta problemàtica són els següents: Xavier Sanllehí (en representació del Consell Comarcal), Sònia Martínez (CiU), Maria Crehuet (PSC), Jaume Domènech (ERC), Montserrat Escutia (ICV) i José Francisco Parra (PP). Tots els components són consellers comarcals i han estat designats pels grups polítics representats a la institució.