Agricultura nega que les actuacions que s’estan fent a l'Emporda comportin més risc d’incendi

2013-08-22 10:00

En relació amb el comunicat emès per la IAEDEN, el Departament d’Agricultura vol posar de manifest que les actuacions previstes de prevenció d’incendis incloses en el projecte PRINCALB  que s’estan executant arran dels incendis de l’any passat a la zona de l’Empordà, estan justificades tècnicament, signades per tècnics competents, consensuades amb els tècnics de bombers i compleixen estrictament la normativa vigent.

El pla PRINCALB és un pla de planificació d’incendis realitzat per personal tècnic del Departament d’Agricultura conjuntament amb personal tècnic de bombers, i que s’ha elaborat amb el coneixement i la participació dels ajuntaments, en els que s’ha fet difusió.

El Departament recorda que no s’ha rebut ni una sola al·legació tècnica a les actuacions previstes durant el procediment d’informació pública.

Els treballs han estat adjudicats pel Ministerio i la major part són executats per TRAGSA, empresa de l’Estat  i una de les més grans a la UE i amb més experiència en obres forestals. La solvència tècnica està més que garantida.

Els treballs de restauració es fan en clau de prevenció futura. En aquest sentit, la DG ha encarregat als SSTT de Girona ja el 19 d’abril de 2013 la redacció d’un avantprojecte d’ordenació agroforestal de la zona amb una visió àmplia de futur per aconseguir un terreny menys vulnerable a futurs incendis, això vol dir més infraestructures, més conreus, més dinàmica econòmica i més prevenció d’acord als plans redactats.

L’accés als vehicles d’extinció d’incendis en una planificació realitzada per personal tècnic del DAAM amb la col·laboració del personal tècnic de bombers té com objectiu principal l’accés de zones concretes que han de permetre una circulació ràpida dels mitjans terrestres en zones estratègiques i evitar que quedin encerclats pel foc mentre s’executen les tasques d’extinció.

Cap camí de planificació d’incendis determinada al projecte PRINCALB té pendents que impedeixi el seu pas pels vehicles de bombers, i cap cap camí de prevenció d’incendis acaba en vies mortes dins de zones d’alta combustibilitat. De fet, alguns trams de nova construcció estan planificats precisament per evitar aquestes vies mortes

Es treballs forestals en zones cremades l’any passat en les que la vegetació actual no comporta un alt risc d’incendis s’ha executat amb l’autorització expressa del Director General de Medi Natural i Biodiversitat i en compliment a la normativa vigent.