Adjudiquen els 26 horts urbans de la Marca de l'Ham

2013-05-16 19:00

L’Ajuntament de Figueres ha adjudicat els horts urbans de la Closa Rasa, ubicats a la Marca de l’Ham. En acte celebrat ahir al centre cívic del barri figuerenc es va fer pública la llista dels titulars de les 26 parcel·les, a les que s’hi havien presentat un total de 45 peticions, entre entitats i particulars. El lliurament simbòlic dels horts urbans es farà el proper 24 de maig, en un acte que comptarà amb l’assistència de l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip. 

Recordar que la convocatòria per a l’adjudicació dels horts es va obrir el passat mes d’abril i les parcel·les es destinaven de la següent manera: 4 a entitats sense ànim de lucre; 8 a persones majors de 60 anys; i 14 a persones en situació d’atur o bé que treballin amb ingressos màxims no superiors a 2 vegades l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya de l’any en curs. 

El Govern municipal ha impulsat la creació dels horts com espais on la ciutadania pugui conrear verdures i hortalisses per al seu propi consum, seguint els criteris de l'agricultura ecològica. Amb aquesta iniciativa, es promouen valors de sostenibilitat i de respecte a la natura, s'estimula la participació i l'autoestima de les persones que cultiven els horts i es dota la ciutat d'un nou espai de convivència i d'intercanvi d'experiències. 

Els horts urbans són una realitat a moltes ciutats. Les diferents iniciatives que hi ha al nostre entorn ens han demostrat que la creació d’una xarxa d’horts gestionada pels ajuntaments aporta molts avantatges, tant per a aquelles persones que es beneficien d’un espai per treballar, com per a la resta de la comunitat, en tant que són espais verds treballats, ofereixen un oci productiu a la gent gran i tenen un gran valor pel treball amb diferents col·lectius en risc d’exclusió social. 

El regidor de Medi Ambient, Pere Giró destaca que "la posada en marxa dels horts urbans té un doble objectiu social i ecològic. Per un costat es generen espais d'horticultura que promouran la trobada entre hortolans i famílies i, per l'altre, es promou l'agricultura ecològica, que serà obligatòria". 

A la ciutat, els horts urbans s’han ubicat en espai de 1.250 metres quadrats al carrer de la Closa Rasa, situat entre els barris de la Marca de l'Ham i de les Moragues. S’han habilitat 27 parcel·les d'entre 41 i 54 metres quadrats, a banda d'un espai comunitari amb bancs, taules i lavabos, així com uns armaris individuals per guardar-hi les eines. Els horts es reguen amb aigua freàtica i cada parcel·la disposa d'un comptador. Hi ha diversos espais destinats a la generació de compost, és a dir, adob d'origen vegetal.