Adjudicades les obres del Pla de Barris per a la modernització del sector del carrer Nou de Roses

2011-01-25 19:20

L’adjudicació de les obres de reurbanització de l’àmbit del casc antic de Roses entre els carrers Nou, Puig Rom, riera Ginjolers i plaça Llevant, prossegueix amb la modernització i millora impulsada pel Pla de Barris. Les obres, que s’iniciaran en les properes setmanes, donaran continuïtat i uniformitat amb les actuacions recentment desenvolupades a la plaça Llevant i a la placeta del carrer Nou.

D’aquesta manera, la millora urbana dels carrers del casc antic de Roses segueix la seva expansió de forma progressiva, que es preveu culminar l’any 2012 amb la finalització de totes les actuacions previstes pel Pla de Barris. Aquesta modernització inclourà tant l’apartat de reurbanitzacions de carrers (inclosa la de la Riera Ginjolers, punt neuràlgic del municipi), com altres projectes culturals, socials i mediambientals, entre els quals s’inclou la creació d’un centre cívic, la restauració de l’antic safareig municipal, o l’impuls de l’ús d’energies alternatives.

Per a l’execució d’aquestes millores, el Pla de Barris disposa d’un pressupost total de 8,63 MEUR (aportats a parts iguals entre Ajuntament i Generalitat) per al quadrienni 2009-2012, 479.000 dels quals es destinaran ara al projecte d’urbanització que s’acaba d’adjudicar. En ell, s’han tingut en compte les característiques i amplades pròpies dels carrers on s’actuarà (Cuscunilles, Nou, Tradició, Sant Pere Alt, Travessera de Puig Rom i Peralada), on predominen les cases unifamiliars entre mitgeres i una baixa intensitat de trànsit, a excepció del carrer Nou que actua com a connexió entre la comercial plaça Llevant i la Riera.

Per aquest motiu, l’actuació opta per incidir en una pacificació del trànsit a la zona donant prioritat als vianants en aquells espais de poca circulació, gràcies a la pavimentació de carrers a un sol nivell que permetrà també eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Entre les obres que s’hi realitzaran, i que es preveu tinguin una durada de sis mesos, es troben la renovació de les xarxes d’aigua potable, clavegueram i pluvials; s’instal·larà la xarxa de telecomunicacions; se soterraran les línies aèries de baixa tensió i telefonia en els passos de carrer per eliminar l’impacte visual; i es renovarà l’enllumenat públic amb lluminàries de baix manteniment i consum. A més, es plantarà arbrat per dotar el barri de petits nuclis verds que millorin la qualitat de vida dels veïns, i s’instal·larà el mobiliari urbà i la senyalització necessaris.

Imatge virtual del carrer Nou de Roses