ACTYMA demana que no s'autoritzi l'empaitada d'anecs de la festa de Roses

2014-08-06 10:00

L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal (ACTYMA) ha presentat a l'Ajuntament de Roses un escrit formal en via administrativa, sol·licitant que no s'autoritzi l’empaitada d’ànecs programada pel 16 d'agost, i per tant, que es denegui el permís per a la seva celebració.

Aquest espectacle consisteix en el llançament d'ànecs al mar des d'una barcassa per a ser perseguits i capturats per una gentada nedant. Segons ACTYMA "a aquests animals se'ls provoca danys, estats d'ansietat, i por. A més, es desconeix la seva destinació final, doncs hi ha gent que se’ls en porta com a premi per la seva captura".

L'associiacióconsidera que tot això podria vulnerar el decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la recomanació del Consell d'Europa, jurídicament vinculant, en relació al tracte cap als ànecs; la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; i la llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

ACTYMA ja va interposar una demanda contenciós-administrativa davant el Jutjat nº 4 de Barcelona, contra l'Ajuntament de Roses i contra el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per haver autoritzat i no haver prohibit l’empaitada d’ànecs del 2011, de la qual se n’espera la sentència.