Actuacions preventives contra la legionel·losi a l’estadi de Vilatenim i al Poliesportiu de Figueres

2015-01-21 17:00

Aquesta setmana han començat els treballs per a reduir el risc de legionel·losi a l'Estadi de Vilatenim. Les actuacions consisteixen en el canvi d'aïllament d'una canonada de retorn de 235 metres lineals, posar una vàlvula antiretorn, ubicar dues aixetes de mostreig de retorn al costat dels acumuladors, ubicar una hidrobarrejadora, una aixeta i una sonda de temperatura de retorn, eliminar una dutxa i una canonada fora d'ús. També es repassarà l'esquema i numeració de les canonades de la instal·lació. El cost d'aquesta actuació és de 12.011,67 euros, dels quals els Dipsalut en finança el 50%.

Les setmanes vinents també es faran actuacions de reducció del risc de legionel·losi al Poliesportiu Municipal. En aquest cas, les millores consistiran en desconnectar el retorn del dipòsit solar i col·locar vàlvula de presa de mostres, allargar una canonada de retorn i col·locar una nova vàlvula mescladora zona de saunes, crear una connexió canonada de retorn abans de la vàlvula mescladora a la zona de dutxes dels àrbitres, senyalitzar les canonades d'aigua calenta sanitària i actualitzar els plànols de fontaneria de l'edifici. El cost d'aquestes actuacions pugen a 2.378,05 euros.

El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, explica que "aquestes actuacions s'emmarquen dins l'estratègia permanent de control del risc de legionel·la als edificis municipals que es amb el Dipsalut. Gràcies a aquesta col·laboració es fan revisions i controls periòdics en els edificis municipals i es consensuen i s'executen actuacions de millora en les instal·lacions d'aigua calenta".