Acord per potenciar els intangibles de Figueres

2010-11-24 15:45

L'Ajuntament de Figueres ha arribat a un acord amb el departament d'Innovació, Universitats i Empresa per establir un protocol de col·laboració que potenciï el turisme ciutadà centrat en elements històrics i culturals “intangibles”, és a dir, aquells que no són “físics”, com ho és el patrimoni monumental.

Fa uns anys, el departament va elaborar un Pla Estratègic de turisme a Catalunya 2005-2010, per augmentar la qualitat i la diversitat de l'oferta turística catalana. Aquest pla havia d'establir les línies bàsiques de treball que en matèria de turisme havia de seguir la Generalitat de Catalunya. En el marc de l'esmentat pla, va encarregar la realització d'un Mapa Nacional de Recursos Turístics intangibles de Catalunya i posteriorment va realitzar un Catàleg i un Pla d'implementació d'aquests recursos. L'objectiu era determinar quins eren els principals elements intangibles repartits arreu de Catalunya que tenen potencialitats turístiques. A partir d'unes temàtiques històriques i culturals característiques i definitòries del nostre país es van escollir les poblacions que en serien més representatives.

D'aquesta manera, des del departament d'Innovació, Universitats i Empresa a Figueres se li va reconèixer el seu protagonisme en uns moments històrics i unes temàtiques culturals ben concretes. Aquestes temàtiques són: “La Catalunya jueva”, pel call que va existir a la nostra ciutat; “La guerra del francès”, pel paper que va jugar el castell de Sant Ferran en aquell conflicte; “Carlins, liberals i Federals”, per la importància que va tenir-hi el republicanisme durant el segle XIX i principis del XX; “La primera industrialització: obrers i burgesos”, per la importància que va adquirir la indústria en uns primers temps i pel protagonisme de la menestralia; “País de les arts escèniques i de l'espectacle”, per la important tradició teatral de la ciutat, amb sales pioneres com el Teatre Municipal antic -actualment Teatre-Museu Dalí-, la Sala Edison o el Teatre El Jardí; i, finalment, “País de cultura: grans infraestructures culturals”, pel Teatre-Museu Dalí, el Museu del Joguet o el Museu de l'Empordà.

Francesc Canet, vicealcalde i responsable de la iniciativa municipal, considera de gran importància l’acord, per què “el protocol determina que el Departament considerarà prioritàries i, per tant, susceptible d'ajut econòmic, de promoció i d'assessorament aquelles propostes de projectes turístiques que presenti l'Ajuntament de Figueres vinculades als esmentats recursos turístics intangibles”.

Algunes d'aquestes propostes, que s'han d'acabar de concretar en un futur immediat podrien estar vinculades al projecte de realització d'un espai dedicat a la història ciutadana al Castell de Sant Ferran.