Absolen Andreu Molina de la Plataforma Prou Camions N-II

2013-07-29 11:00

El jutjat de Figueres ha decidit absoldre Andreu Molina, un dels portaveus de la plataforma Prou Camions N-II de Bàscara. Molina, va ser denunciat per dos Mossos d'Esquadra per desobediència a l'autoritat durant una protesta el passat 25 de febrer per reclamar la prohibició dels vehicles pesants per la via.

Molina va declarar al Jutjat de Figueres el passat 10 de juliol negant que es resistís a identificar-se i aportant un vídeo on es pot veure el moment en què va discutir-se amb els Mossos. La sentència absolutòria diu literalment "debo absolver i absuelvo a Andrés Molina Hunter con todos los pronunciamientos favorables".

Imatge del vídeo aportat per la defensa d'Andreu Molina