20 nois i noies de Figueres, Roses i Castelló participen al programa 'Fem Ocupació per Joves'

2016-04-19 15:00

En el marc del Programa de Garantia Juvenil a l'Alt Empordà, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Figueres, Castelló d'Empúries i Roses han endegat el projecte “Fem Ocupació per Joves”, que combina treball i formació a l'incloure un contracte de treball de sis mesos i una formació de 150 hores relacionada amb la feina. Es beneficiaran d'aquesta acció un total de 20 joves, 13 dels quals són de Figueres, cinc de Roses i dos de Castelló d'Empúries.

És un programa innovador ja que promou afavorir la inserció laboral de les persones joves i al mateix temps atendre les necessitats reals de les empreses.  El programa inclou, en concret, les actuacions següents:  experiència professional mitjançant contracte laboral mínim de 6 mesos, formació adaptada al lloc de treball simultània amb el contracte i tutoria i acompanyament en el procés.

El programa té una durada de 15 mesos i s’emmarca dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020. S'adreça a joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur inscrits a l’Oficina de Treball i en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil, amb títol d’ESO o homologació equivalent, de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Pel que fa a les empreses o entitats que contractin persones joves a temps complet o parcial, sis mesos o més, amb subvenció equivalent al SMI, disposaran de joves amb una formació especialitzada en el seu sector i d’un ajut econòmic per a la seva contractació. El SOC subvenciona els contractes de treball i són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per a cadascuna de les modalitats contractuals.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

Des dels serveis d'ocupació i de promoció econòmica s'ha fet prospecció durant un mes i mig per tal de detectar la necessitat de l’empresa i la descripció de la posició a cobrir, en aquests moments es disposa de 18 demandes d'empresa i es treballa en la difusió a joves per tal de trobar candidats amb les competències mínimes que requereixen les empreses.

Seguidament es dissenya una formació complementària per millorar l’adequació al lloc de la persona a contractar i es despleguen les accions d’orientació, tutoria i acompanyament en la inserció. Aquesta formació podrà ser presencial o semipresencial. Es farà simultàniament al contracte de treball. Si es fa abans, caldrà signar un compromís formal de contractació posterior.

El personal contractat per al programa i els equips de joventut i dels serveis d'ocupació municipals col·laboraran en la cerca de les persones joves en situació d’atur més adequades al perfil demanat per les empreses per oferir-les l’oportunitat de formar-se i obtenir una acreditació de la seva qualificació mentre desenvolupen un treball remunerat mitjançant un contracte laboral.