18,5 milions d'euros de Benestar Social i Família per finançar serveis socials a les comarques de Girona

2014-07-24 17:00

El Departament de Benestar Social i Família dotarà enguany els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants de la demarcació de Girona amb 18,5 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. El delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, juntament amb la directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família, Montserrat Roura, van presidir ahir l’acte de signatura de l’actualització de l’Acord marc de col·laboració entre Generalitat i els ens locals gironins.

El text adapta al context actual alguns dels criteris i objectius establerts en l’Acord marc 2012-2015 que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, persones amb discapacitat, infants i adolescents, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.

Amb l’aportació de 18,5 milions d’euros a l’administració local, el Departament de Benestar Social i Família consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i incrementa les dotacions dels centres oberts per a infants i adolescents.

D’altra banda, aquest any el contracte programa també incorpora els serveis dels consells comarcals en matèria de joventut. Això permet agrupar tots els canals de finançament del Departament als ens locals en el contracte programa i consolidar-lo en l’instrument bàsic de relació entre el Departament i l’Administració local.

La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Girona, Montserrat Roura, ha explicat que “el contracte programa és un instrument que garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i dels ens locals i comarcals davant les situacions provocades per la situació econòmica actual” i ha posat en valor l’esforç que s’està fent des de l’Administració local per donar continuïtat a la prestació dels serveis adreçats a les persones en situació de vulnerabilitat social, especialment famílies amb menors.

Roura també ha recordat que malgrat el Govern espanyol ha aprovat la Llei de racionalització i sosteniment de l’Administració local en detriment de les competències de l’Administració local, el Departament manté i intensifica el seu compromís de col·laboració, cooperació i coordinació amb ajuntaments i consells comarcals en benefici de la proximitat i immediatesa en l’atenció a les persones amb necessitats socials.