A Catalunya es diagnostiquen 154 casos de càncer infantil a l'any

2024-02-15 11:00

A Catalunya, entre els anys 2018 i 2022, la mitjana anual de la taxa d’incidència del càncer pediàtric ha estat de 134 casos per cada milió de nens. En aquest període de temps es van diagnosticar un total de 770 casos, 154 casos l’any.

Els tres grups tumorals més freqüents acumulen un 68.6% del total de casos. Aquests van ser les leucèmies, malalties mieloproliferatives i mielodisplàsies, amb un 27,9%, seguit del dels tumors del sistema nerviós central i miscel·lània de neoplàsies intracranials i intraespinals, amb un 27,3%, i el dels limfomes i neoplàsies reticuloendotelials, amb un 13,4%. La resta de tumors representa el 31,4% dels casos.

En relació al càncer pediàtric més freqüent, les leucèmies, Catalunya disposa d’un alt grau d’experiència per tractar aquesta malaltia; des del 2019 es va incorporar al sistema de salut la teràpia avançada CAR-T (tisagenlecleucel) que, fins l’any 2023, ha permès tractar a 47 pacients pediàtrics. Aquesta teràpia avançada s’utilitza per tractar la leucèmia limfoblàstica aguda en recaiguda o que es refractaria a altres tractaments. Aquest teràpia, d’alta complexitat, només es porta a terme en 8 centres molt concrets de l’Estat espanyol, 2 dels quals formen part del sistema de salut de Catalunya: l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Sant Joan de Deu. En virtut d’aquesta expertesa, Catalunya ha esdevingut centre de referència per alguns pacients pediàtrics d’altres zones de l’Estat.

A Catalunya es calcula que hi ha 1 pacient de càncer infantil per cada 200 casos de càncer, el que representa el 0,5% del total.