Cors de Clavé, Rambla de Figueres 1975

Cors de Clavé, Rambla de Figueres 1975